Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger står bak initiativet for å etablere kokebokmuseum i Stavanger Flere av våre eldre kokkemestre finner ideen både interessant og spennende. Norsk Hotellhøgskole er lokalisert på Ullandhaug i Stavanger. NHS er også en del av Ullandhaug Kulturpark som er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger, Stavanger kommune, Stavanger Arkeologiske museum med Jernaldergården, Stiftelsen Ullandhaug økologiske gård, Stavanger Botaniske hage og Bioforsk. Det er derfor naturlig at et kommende kokebokmuseum blir plassert i dette fellesskapet i det flotte nybygget som er tegnet av Arkitektkontoret Snøhetta.

Det finnes ganske sikkert, i lokale mesterlaug og hos mange kokker, mye matlitteratur. Dette materialet er et viktig bidrag til å ta vare på vårt norske og nordiske særpreg. Dersom vi kan få forent alle gode ”matkrefter” og andre matinteresserte, vil det bli et nasjonalt flaggskip og en ressurs for hele næringen. Det er viktig at kommende generasjoner får ta del i denne kunnskapen.

Dersom du ønsker å bidra i dette arbeidet på en aller annen måte, kan du kontakte førstelektor Helge Jørgensen ved Norsk Hotellhøgskole, eller sende en mail til helge.jorgensen@uis.no.

Tanken er at det skal bli et elektronisk bibliotek som gjør alle kokebøkene tilgjengelig i fulltekst over nettet. Tilgjengeligheten vil være absolutt og døgnet rundt, uten behov for fysiske besøk. Studenter og andre interesserte vil kunne ta ut litteratur via sin PC.

Formålet med stiftelsen Norsk kokebokmuseum er innsamling, arkivering/digitalisering, katalogisering av først og fremst nasjonal, men også internasjonal litteratur, tidsskrifter, historiske kilder, menyer og databaser for mat og drikke.

Kokebokmuseet skal være en kunnskapsbase for hoteller, restauranter og reiseliv og den øvrige mat- og bevertningsnæringen. Det skal legge til rette for forskning, undervisning, veiledning og formidling mot universiteter, høgskoler og den øvrige undervisningssektoren samt publikum generelt.

Vil du vite mer om museet?

 
Stiftelsen Ullandhaug gård, Rektor Natvig Pedersensv. 2, 4021 Stavanger
Telefon: 51 87 29 39
E-post: kontakt@kokebokmuseet.no