Norsk kokebokmuseum er under etablering som stiftelse

Mat er en viktig del av et lands og en regions kultur, og de fleste som besøker andre land er opptatt av landets mat og matkultur. Norge har mange kjente og til dels eksotiske mat-tradisjoner, med en kystbefolkning og en innlandsbefolkning som hadde tilgang til ulike råstoffer, og med egne metoder for konservering og tilberedning. Sterke lokale tradisjoner fikk utvikle seg til særegne og varierte matretter og måltidsskikker. I dag finner vi spennende overraskelser i form av ulik lokal tilberedning og smak. Det er derfor viktig å ta vare på denne delen av vår kulturarv. Undertegnede har gjennom flere år arbeidet med et kokebokmuseum. Her skal vi samle alle de verdifulle kildene vi har om mat og drikke. Dette gjelder både norsk, også internasjonal litteratur. Og videre ønsker vi å gjøre dette materialet tilgjengelig for alle matinteresserte både de profesjonelle og for folk flest. Mattradisjonene skal danne grunnlaget for den nye matkulturen – altså et kokebokmuseum fra fortid mot nåtid for fremtiden. Det foreligger nå konkrete planer for kokebokmuseet. Norsk hotellhøgskole ved Universitetet i Stavanger blir den faglig ansvarlige. Museet vil bli lokalisert i nærheten av campus i et eget bygg tegnet av det kjente arkitektfirmaet Snøhetta.

Mange har sikkert verdifulle bidrag å komme med i denne forbindelse. Det kan være alt fra spennende utklipp til artikler, bøker og hele samlinger. Dersom dere ønsker å gi et bidrag til vår samling i kokebokmuseet vennligst ta kontakt direkte med undertegnede eller Rolf Skodjereite for registrering og katalogisering. Også pengestøtte mottas med takk.

Med vennlig hilsen,
Helge Jørgensen
prosjektleder
Telefon: 51 83 37 35
E-post: helge.jorgensen@uis.no

 
Stiftelsen Ullandhaug gård, Rektor Natvig Pedersensv. 2, 4021 Stavanger
Telefon: 51 87 29 39
E-post: kontakt@kokebokmuseet.no